KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımıza iletilen Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği üyelerine/üye adaylarına/bursiyerlerine/destekçilerine/ tedarikçilerine/ tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerin, kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/ devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da düzenlenen yöntemlerle işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur. 

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veri sahibinin; 

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel veri sahibinin kişisel verileri;

YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ / KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz yukarıda aktarılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddesinde

belirtilen şartlara uygun olarak veyahut gerekli durumlarda tarafınızdan açık rıza alınması halinde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak; Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği yetkili kişi/kurum ve/veya kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabilecektir. 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK MADDE 11 KAPSAMINDAKİ HAKLARI
 Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan 
Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği’nden talep edebilirsiniz. Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği’ne daha önce bildirilen ve Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak veya posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.